აჭარაში ელექტრო ენერგიის გადასახადზე სუბსიდიით 164 650 აბონენტმა ისარგებლა
ეკონომიკა