გომისმთა ადმინისტრაციულ ერთეულად დარეგისტრირდა
ამბები მთიდან