აჭარაში კომპანიის ხელმძღვანელი ამხილეს
საზოგადოება