სამშაბათი 21, ნოემბერი 2017

ქობულეთში სკოლამდელი განათლების სისტემის რეფორმის საკითხზე შეხვედრა მიმდინარეობს

17, ივლისი 2017 14:04:00

სკოლამდელი განათლების სისტემის რეფორმის საკითხზე რეგიონული საკონსულტაციო შეხვედრა მიმდინარეობს ქობულეთში. ფორუმს სამინისტროების, გუბერნიისა და აჭარის მუნიციპალიტეტების დარგობრივი ხელმძღვანელები ესწრებიან.