სამშაბათი 18, სექტემბერი 2018

ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად რეგისტრაციაში 28 საარჩევნო სუბიექტი გატარდა

13, ოქტომბერი 2017 14:08:00

არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად რეგისტრაციაში 28 საარჩევნო სუბიექტი, მათ შორის 22 პოლიტიკური გაერთიანება, 5 საარჩევნო ბლოკი და ამომრჩეველთა ერთი საინიციატივო ჯგუფი გატარდა.  მონაცემები ცესკოს მიერ წინასაარჩევნო და საარჩევნო პერიოდში, 27 სექტემბრამდე განხორციელებულ საქმიანობას ასახავს. გარდა ამისა, მოქალაქეების მიერ ამომრჩეველთა ერთიან სიაში პირადი მონაცემებისა და საარჩევნო უბნის ადგილმდებარეობის გადამოწმების მიზნით, საარჩევნო ადმინისტრაციამ პროექტის მეორე ეტაპი „იპოვე შენი თავი – იპოვე შენი უბანი“ განახორციელა, რომლის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით 166 აქცია გაიმართა, მათ შორის 20 – დედაქალაქში. როგორც ცესკოში განმარტეს, ინფორმირების შედეგად, ამომრჩეველთა ერთიან სიაში პირადი მონაცემების გადამოწმებისთვის ადმინისტრაციის მიერ შეთავაზებული სერვისებით 27 სექტემბრის მდგომარეობით– 319 079-მა ამომრჩეველმა ისარგებლა.


დღის ამბები