ოთხშაბათი 12, დეკემბერი 2018

შეშის ჩანაცვლების ალტერნატიული გზები

14, ნოემბერი 2017 20:03:00

იმ ფონზე, როცა მსოფლიოში ტყის რესურსი ყოველწლიურად მცირდება, ექსპერტებმა შეშის ალტერნატიული გზებით ჩანაცვლებაზე დაიწყეს ფიქრი. უკვე მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში იყენებენ ისეთ ბიომასას როგორებიცაა პილეტი, ბრიკეტი, თხილის ნაჭუჭი, მზის ენერგიაზე მომუშავე სისტემა და სხვა. გამონაკლისი არც საქართველოა. მაჭახლის ხეობაში რამდენიმე ოჯახმა შეშა უკვე ჩაანაცვლა ალტერნატიული გზებით. კმაყოფილია თუ არა მოსახლეობა და რამდენად ეკონომიურია თხილის ნაჭუჭი და მზის ენერგიაზე მომუშავე კოლექტორი, შეშასთან შედარებით?