კვირა 24, მარტი 2019

ადგილობრივები მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზების გაყვანის წინააღმდეგ

13, მარტი 2018 20:04:00

დღეს ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა ის ტერიტორიები გადაიღო, სადაც მიმდინარე მშენებლობების გამო ტროტუარები აღარ არსებობს და გავლა თითქმის შეუძლებელია. რატომ არ აწყობენ მშენებარე კომპანიები ალტერნატიულ გასავლელს კანონის შესაბამისად და რატომ არ რეაგირებს სათანადოდ ბათუმის მერია ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე?