კვირა 24, მარტი 2019

ტროტუარები, სადაც გადაადგილება თითქმის შეუძლებელია

13, მარტი 2018 20:03:00

დღეს ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა ის ტერიტორიები გადაიღო, სადაც მიმდინარე მშენებლობების გამო ტროტუარები აღარ არსებობს და გავლა თითქმის შეუძლებელია. რატომ არ აწყობენ მშენებარე კომპანიები ალტერნატიულ გასავლელს კანონის შესაბამისად და რატომ არ რეაგირებს სათანადოდ ბათუმის მერია ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე?