კვირა 17, დეკემბერი 2017

ვითარება აჭარის მუნიციპალიტეტებში

17, თებერვალი 2017 20:28:00

გადავიდეთ სხვა მუნიციპალიტეტებზე და გავიგოთ რა მდგომარეობაა  შუახევში, ქედასა და  ქობულეთში.