კვირა 24, მარტი 2019

ნულოვანი ტუბერკულოზის პროექტის ფარგლებში გამოკვლევები დაიწყო

14, სექტემბერი 2018 20:13:00

ნულოვანი ტუბერკულოზის პროექტის ფარგლებში მოსახლეობის უფასო გამოკვლევა დაიწყო.  წინასწარ შერჩეულ მოწყვლად ჯგუფებთან, მობილურ ამბულატორიებში  პაციენტები გასინჯეს.  დაავადების გამოვლენის მიზნით, პროგრამას “C” ჰეპატიტის და აივ/შიდსის სკრინინგიც დაემატა. პროგრამის  მიზანია შეიქმნას „ელიმინაციის კუნძულები“, რაც საწყის ეტაპზე ხელს შეუწყობს ტუბერკულოზის გავრცელების შემცირებას.  აგვისტოს თვის მონაცემებით, ბათუმში, ხელვაჩაურსა და ქობულეთში ჩატარებულია 16 ვიზიტი, კონსულტაცია გაეწია 450-მდე ბენეფიციარს.