როდის ჩაუტარდება რეაბილიტაცია ,,აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლას“ უცნობია
კულტურა