კვირა 25, აგვისტო 2019

ISFED: ,,საოლქო კომისიებში საჩივრების განხილვის სტანდარტი მკვეთრად გაუარესდა“

08, ნოემბერი 2018 17:28:00

,,საოლქო კომისიებში საჩივრების განხილვის სტანდარტი მკვეთრად გაუარესდა,“  - ნათქვამია არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშში.  
ორგანიზაციის საჩივრების უმეტესობაში,   საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების პასუხისმგებლობის საკითხი იყო დაყენებული, მათ შორის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა, მოვალეობების არაჯეროვნად შესრულების გამო.  რამდენიმე შემთხვევაში კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვასა და შედეგების ბათილობას ითხოვდნენ, თუმცა საოლქო კომისიებმა არც ერთი არ დაკმაყოფილა.  ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ  მოთხოვნები ისეთ შემთხვევებში ჰქონდათ დაყენებული,  როცა შემაჯამებელი ოქმში გადასწორებული იყო მონაცემები,  არ დგებოდა ბალანსი, კერძოდ, სუბიექტების მიერ მიღებული ხმებისა და ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა აღემატებოდა არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობას. სამართლიან არჩევნებში მიაჩნიათ, რომ საოლქო კომისიები მაქსიმალურად ცდილობენ ნებისმიერი არგუმენტით თავი აარიდონ არათუ კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვას, არამედ საუბნო კომისიის წევრებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრებასაც.

,,მსგავსი პრაქტიკა ბოლო წლებში არჩევნებზე დაფიქსირებული ტენდენციის გაგრძელებაა, რამაც საპრეზიდენტო არჩევნებზე კიდევ უფრო მასშტაბური ხასიათი მიიღო და განმტკიცდა. ასეთი მიდგომა შთაბეჭდილებას ტოვებს, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია მიზანმიმართულად ცდილობს ყველა მეთოდის გამოყენებით, გაამართლოს ნებისმიერი სახის დარღვევა. ამ ფონზე, ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ საარჩევნო დავების განხილვის სტანდარტი გაუარესდა. უფრო მეტიც, საარჩევნო ადმინისტრაციის დაჟინებული მცდელობა არ დააკმაყოფილოს საჩივრები და კანონმდებლობის დამრღვევ კომისიის წევრებს არ დააკისროს პასუხისმგებლობა მთლიანად აზრს უკარგავს საჩივრების წარდგენას და არჩევნების შემდგომ საჩივრების განხილვის პროცესს,“ - წერია ანგარიშში.  

 

ავტორი(ები)

282

დღის ამბები