კვირა 25, აგვისტო 2019

მრავალშვილიან ოჯახებს სახელმწიფო ელექტროენერგიის საფასურს გადაუხდის

08, ნოემბერი 2018 17:32:00

2019 წლიდან, სახელმწიფო,  მრავალშვილიან ოჯახებს ელექტორეონერგიის გადასახადის ნაწილს დაუფარავს. სიახლის მიხედვით, ყოველთვიურად, სუბსიდიას ის პირი მიიღებს, რომელსაც ოთხი 18 წლამდე შვილი ჰყავს. იმ შემთხვევაში, თუ პირს 4-ზე მეტი შვილი ჰყავს, ყოველ მომდევნო შვილზე, მოხმარებული ელექტროენერგიის ოდენობის გათვალისწინებით, დამატებით არა უმეტეს 10 ლარს მიიღებს.

პროგრამით სარგებლობას შეძლებს ის ოჯახი, რომელიც რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული სარეიტინგო ქულა ტოლია ან ნაკლებია 
300 000 პირობით ერთეულზე. 

ავტორი(ები)

349

დღის ამბები