ოთხშაბათი 21, აგვისტო 2019
თორნიკე პატარაია
მემონტაჟე

სიუჟეტები