ხუთშაბათი 18, ივლისი 2019
თორნიკე პატარაია
მემონტაჟე

სიუჟეტები