ორშაბათი 19, მარტი 2018
თორნიკე პატარაია
მემონტაჟე

სიუჟეტები