სამშაბათი 21, მაისი 2019
თორნიკე პატარაია
მემონტაჟე

სიუჟეტები