სამშაბათი 18, სექტემბერი 2018
თორნიკე პატარაია
მემონტაჟე

სიუჟეტები