ოთხშაბათი 20, სექტემბერი 2017
თორნიკე პატარაია
მემონტაჟე

სიუჟეტები