სამშაბათი 22, მაისი 2018
თორნიკე პატარაია
მემონტაჟე

სიუჟეტები