კვირა 15, სექტემბერი 2019
თორნიკე პატარაია
მემონტაჟე