ოთხშაბათი 18, სექტემბერი 2019
თორნიკე პატარაია
მემონტაჟე