სამშაბათი 17, სექტემბერი 2019
თორნიკე პატარაია
მემონტაჟე

სიუჟეტები