ორშაბათი 16, სექტემბერი 2019
გიორგი გამრეკელი
მემონტაჟე