სამშაბათი 17, სექტემბერი 2019
გიორგი გამრეკელი
მემონტაჟე