კვირა 17, დეკემბერი 2017
გიორგი გამრეკელი
მემონტაჟე

სიუჟეტები