სამშაბათი 22, მაისი 2018
გიორგი გამრეკელი
მემონტაჟე