სამშაბათი 18, სექტემბერი 2018
გიორგი გამრეკელი
მემონტაჟე

სიუჟეტები