ხუთშაბათი 23, მაისი 2019
გიორგი გამრეკელი
მემონტაჟე