კვირა 22, ოქტომბერი 2017
გიორგი გამრეკელი
მემონტაჟე