ხუთშაბათი 20, სექტემბერი 2018
გიორგი გამრეკელი
მემონტაჟე

სიუჟეტები