პარასკევი 16, ნოემბერი 2018
გიორგი გამრეკელი
მემონტაჟე

სიუჟეტები