სამშაბათი 20, აგვისტო 2019
გიორგი გამრეკელი
მემონტაჟე

სიუჟეტები