კვირა 22, სექტემბერი 2019
გიორგი გამრეკელი
მემონტაჟე

სიუჟეტები