კვირა 22, ივლისი 2018
გიორგი გამრეკელი
მემონტაჟე

სიუჟეტები