კვირა 18, აგვისტო 2019
მირზა ციმნარიძე
მემონტაჟე

სიუჟეტები