კვირა 22, ოქტომბერი 2017
რამაზ ფანცულაია
მემონტაჟე

სიუჟეტები