კვირა 22, სექტემბერი 2019
რამაზ ფანცულაია
მემონტაჟე