კვირა 18, აგვისტო 2019
მანანა ბერიძე
მემონტაჟე

სიუჟეტები