კვირა 22, ივლისი 2018
მანანა ბერიძე
მემონტაჟე

სიუჟეტები