კვირა 22, ოქტომბერი 2017
მანანა ბერიძე
მემონტაჟე

სიუჟეტები