კვირა 17, დეკემბერი 2017
მანანა ბერიძე
მემონტაჟე

სიუჟეტები