ოთხშაბათი 17, ივლისი 2019
ნოდარ მჟავანაძე
ოპერატორი

სიუჟეტები