შაბათი 24, აგვისტო 2019
ნოდარ მჟავანაძე
ოპერატორი

სიუჟეტები