ოთხშაბათი 21, აგვისტო 2019
ნოდარ მჟავანაძე
ოპერატორი

სიუჟეტები