სამშაბათი 18, სექტემბერი 2018
ნოდარ მჟავანაძე
ოპერატორი

სიუჟეტები