კვირა 22, ოქტომბერი 2017
ნოდარ მჟავანაძე
ოპერატორი

სიუჟეტები