კვირა 17, დეკემბერი 2017
ნოდარ მჟავანაძე
ოპერატორი

სიუჟეტები