ორშაბათი 19, მარტი 2018
ნოდარ მჟავანაძე
ოპერატორი

სიუჟეტები