კვირა 15, სექტემბერი 2019
ნოდარ მჟავანაძე
ოპერატორი