ოთხშაბათი 18, სექტემბერი 2019
ნოდარ მჟავანაძე
ოპერატორი

სიუჟეტები