კვირა 25, აგვისტო 2019
ნოდარ მჟავანაძე
ოპერატორი

სიუჟეტები