კვირა 21, ივლისი 2019
რუსლან დავითაძე
ოპერატორი

სიუჟეტები