კვირა 22, სექტემბერი 2019
რუსლან დავითაძე
ოპერატორი

სიუჟეტები