კვირა 22, ოქტომბერი 2017
რუსლან დავითაძე
ოპერატორი

სიუჟეტები