კვირა 22, ივლისი 2018
რუსლან დავითაძე
ოპერატორი

სიუჟეტები