ოთხშაბათი 21, მარტი 2018
რუსლან დავითაძე
ოპერატორი

სიუჟეტები