კვირა 17, დეკემბერი 2017
რუსლან დავითაძე
ოპერატორი

სიუჟეტები