ორშაბათი 22, ოქტომბერი 2018
რუსლან დავითაძე
ოპერატორი

სიუჟეტები