შაბათი 21, სექტემბერი 2019
რუსლან დავითაძე
ოპერატორი

სიუჟეტები