შაბათი 20, ივლისი 2019
ვაჟა კეშელავა
ოპერატორი

სიუჟეტები