ორშაბათი 16, სექტემბერი 2019
ვაჟა კეშელავა
ოპერატორი

სიუჟეტები