ოთხშაბათი 18, სექტემბერი 2019
ვაჟა კეშელავა
ოპერატორი