ხუთშაბათი 19, სექტემბერი 2019
ვაჟა კეშელავა
ოპერატორი

სიუჟეტები