სამშაბათი 18, სექტემბერი 2018
ვაჟა კეშელავა
ოპერატორი

სიუჟეტები