სამშაბათი 13, ნოემბერი 2018
ვაჟა კეშელავა
ოპერატორი

სიუჟეტები