კვირა 18, აგვისტო 2019
ვაჟა კეშელავა
ოპერატორი

სიუჟეტები