სამშაბათი 21, ნოემბერი 2017
ვაჟა კეშელავა
ოპერატორი

სიუჟეტები