ორშაბათი 23, ივლისი 2018
ვაჟა კეშელავა
ოპერატორი

სიუჟეტები