სამშაბათი 22, მაისი 2018
ვაჟა კეშელავა
ოპერატორი

სიუჟეტები