ხუთშაბათი 18, იანვარი 2018
ვაჟა კეშელავა
ოპერატორი

სიუჟეტები