სამშაბათი 16, ივლისი 2019
ვაჟა კეშელავა
ოპერატორი

სიუჟეტები