ორშაბათი 19, მარტი 2018
ვაჟა კეშელავა
ოპერატორი

სიუჟეტები