ოთხშაბათი 20, სექტემბერი 2017
ვაჟა კეშელავა
ოპერატორი

სიუჟეტები