ოთხშაბათი 17, ივლისი 2019
ვაჟა კეშელავა
ოპერატორი

სიუჟეტები