ოთხშაბათი 18, სექტემბერი 2019
მალხაზ ხუნდაძე
ოპერატორი

სიუჟეტები