კვირა 17, დეკემბერი 2017
მალხაზ ხუნდაძე
ოპერატორი

სიუჟეტები