კვირა 22, ოქტომბერი 2017
მალხაზ ხუნდაძე
ოპერატორი

სიუჟეტები