ხუთშაბათი 18, ივლისი 2019
თამარ კიკნაძე
ჟურნალისტი