ორშაბათი 16, სექტემბერი 2019
თამარ კიკნაძე
ჟურნალისტი