სამშაბათი 16, ივლისი 2019
თამარ კიკნაძე
ჟურნალისტი