სამშაბათი 19, ივნისი 2018
თამარ კიკნაძე
ჟურნალისტი