პარასკევი 19, აპრილი 2019
თამარ კიკნაძე
ჟურნალისტი