სამშაბათი 18, ივნისი 2019
თამარ კიკნაძე
ჟურნალისტი