ორშაბათი 10, დეკემბერი 2018
თამარ კიკნაძე
ჟურნალისტი