სამშაბათი 17, სექტემბერი 2019
თამარ კიკნაძე
ჟურნალისტი