შაბათი 16, თებერვალი 2019
თამარ კიკნაძე
ჟურნალისტი