სამშაბათი 23, ოქტომბერი 2018
თამარ კიკნაძე
ჟურნალისტი