ორშაბათი 20, აგვისტო 2018
თამარ კიკნაძე
ჟურნალისტი