კვირა 18, აგვისტო 2019
ზვიად დარჩიძე
ოპერატორი

სიუჟეტები