კვირა 17, დეკემბერი 2017
ზვიად დარჩიძე
ოპერატორი

სიუჟეტები